در  دنیای توسعه‌ی مدرن ابزارهای زیادی در روند توسعه‌ی نرم‌افزارها دخیل هستند و هرکدام ازین ابزارها برگرفته از مفاهیم مهندسی نرم‌افزار و اصولی است که کیفیت در روند توسعه را بهبود بخشیده و کارها را ساده میکنند.

یکی از مسائل مهم در توسعه‌ی این روزهای برنامه‌ها استفاده از سرویس‌های ساخت و پیاده‌سازی اتوماتیک و مفهومی به نام کانتینیوس اینتگریشن است. به زبان ساده سرور کانتینیوس اینتگریشن سروریست که بر اساس تنظیمات و دستوراتی که در پروژه ما تعریف شده است بعد از هر پوش به سرور گیت‌ پروژه ( یا هر ابزار سورس کنترل دیگری که استفاده میکنید. ) دستوراتی که برای پروژه و حتی آن کامیت خاص مشخص کرده ایم را اجرا میکند. این دستورات میتوانند از جنس اجرای تست‌های اتوماتیک، بررسی پس شدن تست‌ها، دیپلوی برنامه‌ها و بررسی تطابق کامیت با روند پروژه و از این دست عملیات ها باشند.

در دنیای این روزهای نرم‌افزارهای متن‌باز روی گیتهاب استفاده از سرویس travis-ci امری متداول است. یک سرویس کانتینیوس اینتگریشن رایگان برای پروژه‌های متن باز که تا امروزی که این پست نوشته میشود بیش از ۲۰۰ هزار پروژه‌ی متن باز از آن استفاده میکنند و همچنان این عدد در حال بزرگ شدن است. استفاده از travis برای پروژه‌های متن‌باز هزینه‌ای ندارد و البته سرعت اجرای بسیار مناسبی برای عملیات‌های تعریف شده برای خود به نسبت همتایانش ارایه میدهد. همچنین یک سرویس تجاری در آدرس travis-ci.com برای پروژه‌های کلوز‌سورس توسط این شرکت ارایه می‌شود که برای پروژه‌های تجاری‌ ابزار مناسب و مقرون به صرفه‌ای است. 

travis قابلیت ترکیب با گیتهاب را دارد و اینتگریتی مناسبی با مخازن این سرویس دارد و معمولا انتخاب اول توسعه‌دهندگان متن‌باز است.