رمزنگاری‌های ساده و رمزی نویسی یک روش جالب و پرطرفدار بین نویسندگان انگلیسی زبان است. روت۱۳ به عنوان یک الگوریتم رمزنگاری و رمزگشایی، یکی از شیوه‌های پرطرفدار انگلیسی زبان است.

حالا پروژه روت۱۶ هم سعی در پیاده سازی این روش برای فارسی زبانان و استفاده های متداول آنها دارد که امتحان کردن آن شاید سرگرمتان کند.